MojeTerasa
Hlavní partner WoodPlastic
Dnes je 10. dubna 2021, svátek má Darja, pranostika na dnešní den: Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.

Potěšte své děti velikonočními vajíčky ukrytými na zahradě

Redakce
4. 4. 2021
Zdroj: Unsplash

Vajíčko patří k nejrozšířenějším symbolům Velikonoc. V České republice je obvykle spojené s pomlázkou, ale stále výrazněji se i u nás prosazuje anglosaská tradice ukrývání velikonočních vajíček na zahradě. Pro děti může jít o zajímavé zpestření největších křesťanských svátků.

S Velikonocemi je spojena celá řada tradic, které se často výrazně liší podle jednotlivých kultur. Některé atributy největšího křesťanského svátku jsou však společné a prolínají se většinou lidových zvyků napříč kontinenty. Jedním z takových univerzálních symbolů je i velikonoční vajíčko – znamení nového života, resp. jeho vyfouklé skořápky, která křesťanům symbolizuje prázdný Boží hrob.

Zvyk uctívat vajíčka, krášlit je a darovat je znám už z dob starověkého Egypta, kde se jejich skořápky barvily načerveno s odkazem na dělohu coby dárkyni života. Také v křesťanské symbolice hraje klíčovou roli červená barva kraslic (dnešní slovo kraslice je od staroslovanského krasnyj – červený), ta však v tomto případě odkazuje na prolitou krev Ježíše Krista.

Zdroj: Shutterstock

V našich končinách slouží různě nabarvené a ozdobené kraslice během velikonoční koledy jednak jako dekorace a pak především jako pozornost, kterou dívky dávají koledníkům, kteří je vyšlehali pomlázkou z vrbových proutků, a přispěli tak k jejich každoročnímu pomlazení. V anglosaském světě je pak rozšířený zvyk, při němž děti hledají ukrytá čokoládová vajíčka.

Vajíčka nosí Easter Bunny

Velikonoční zvyk hledání nabarvených vajíček má svůj původ v Německu. Traduje se, že protestantský reformátor Martin Luther chtěl svým „ovečkám“ o Velikonocích nějakým zajímavým způsobem připomenout právě tu část biblického příběhu, kdy ženy objevily prázdný Boží hrob. S pomocí mužů proto schoval na zahradě nabarvená vajíčka a ženy s dětmi je měly hledat.

Zdroj: Shutterstock

Ve Spojených státech tento zvyk rozšířili v 18. století němečtí přistěhovalci mířící především do Pensylvánie. V Anglii ho pak zpopularizovala (podobně jako například vánoční stromeček nebo obecně německé umění) v 19. století královna Viktorie, jejíž manžel (a zároveň i bratranec) Albert pocházel z Bavorska.

Dnes je tradice hledání velikonočních vajíček oblíbená a velice rozšířená. Nejčastěji je spojována s velikonočním zajíčkem, který sice nemá oporu v biblickém příběhu o Kristu, ale je všeobecně chápán jako symbol plodnosti. A od té doby, co jeho prodejní potenciál objevila reklama, schovává pro hodné děti o velikonoční neděli na zahradách barevná čokoládová vajíčka právě Easter Bunny.

Hledání vajíček jako hra

Zdroj: Unsplash

O tom, že fantazii se ani v případě velikonočních zvyků meze nekladou, svědčí skutečnost, že mnozí rodiče pojímají hledání vajíček jako zábavnou dětskou hru. Připraví pro ně nejrůznější úkoly přiměřené jejich věku, které rozmístí na řadu stanovišť na zahradě, a teprve když děti úkoly splní, získají všechny potřebné indicie, které jim pomohou nalézt ukrytý velikonoční poklad.

Pokud se rozhodnete takovou zábavu uspořádat, nezapomeňte, kam jste všechna velikonoční překvapení uschovali. Důležité je také hru zorganizovat tak, aby se dostalo na všechny děti, nejen na ty starší, které nejspíš budou před těmi mladšími v hledání a řešení úkolů napřed. A pak už jen na vás, jestli půjde čistě o bojovku anebo hru využijete i k tomu, abyste děti naučili nějakou koledu a popovídali si s nimi o významu Velikonoc.

Mimochodem, věděli jste, že dosud největšího hromadného hledání „velikonočního pokladu“ v historii se zúčastnilo 950 lidí, kteří pátrali po 80 tisících ukrytých vajíček? Podle Guinnessovy knihy rekordů proběhla tato akce už v roce 1985 v americkém městě Homer.

Foto: Shutterstock