Montáž terasy

Níže uvedené informace jsou pouze popisným návodem, který však nezahrnuje veškeré informace. Při montáži svépomocí se řiďte instalačním manuálem, jehož dodržování je důležité pro uznání záruky. Montážní návody lze nalézt v sekci Dokumenty ke stažení »

Jako příklad uvádíme obecný postup platný pro montáž terasových prken z WPC. Podívejte se na následující video, shrnující základní informace o WPC a montáži jednoduché terasy.

Přípravné práce

Důležitým pracovním úkonem je příprava podkladového povrchu, abychom se vyhnuli komplikacím při samotné instalaci, resp. v době užívaní. Terasu z WPC lze realizovat například na beton, štěrk či stávající hydroizolaci. Záleží také na konkrétním dodavateli, jaký postup preferuje. Informujte se a upřesněte předem, připravujete-li plochu nezávisle na dodavatelské firmě.

Důležitou podmínkou je spád podloží od domu, resp. nejvyššího bodu, kdy na každý metr připadá 10 mm, vždy ve stejném směru jako nosič na délku, aby byl zajištěn odtok vody. Nejvyšším bodem by měl být dům, pokud se jedná o plochu na něj navazující. Terasová prkna mohou být instalována například na betonovou podlahu nebo na plastové výškové stavitelné podstavce. Pokud jsou položena na jiný zhutněný povrch než beton, musí být nosiče podepřeny betonovými podpěrami, aby se zabránilo klesání do podkladu.

Samotná montáž

Nosiče

Z důvodu dokonalé cirkulace vzduchu nesmí být terasová prkna instalována přímo na podklad/povrch, ale na dodávané WoodPlastic® nosiče nebo na dřevěné nosiče (tlakově impregnované dřevo nebo exotické dřevo) o minimální šířce a výšce 50 mm. Nosiče jsou podpůrnou konstrukcí pro podlahy. Musí být umístěny s maximální osovou vzdáleností 400 mm.

Nosiče nejsou konstrukční dílce, tudíž musí ležet na rovném podkladu (jako je betonová podlaha) na celé své ploše, v případě merovností či spádu se vyrovnání po každých 30 cm. Nesmějí permanentně stát ve vodě. Nosiče by neměly být řezány podélně na šířku nebo na výšku - mohou být řezány pouze na délku. Pro instalaci na nosiče ze dřeva musí být použito tlakově impregnované nebo exotické dřevo. Nosiče nesmějí být přímo zapuštěny do betonu. Woodplastic nosiče nesmějí být ani kotveny přímo k podkladu (do země) nebo mezi sebou a zároveň nesmějí být také lepeny.

Minimální mezera mezi konci nosičů na délku by měla být 5 mm a mezi koncem nosiče a zdí (nebo jinou pevnou překážkou) musí být nechána mezera 15 mm, aby bylo umožněno dostatečné odvodnění a možnost rozpínání při změně teploty.

V případě nerovnosti podlahy můžete k dorovnání výšky použít pevnou podložku (například z PVC). Tyto podložky by měly být rozloženy každých 30 cm na délku nosiče. Jelikož nosič není konstrukční dílec, je těchto 30 cm maximální vzdálenost. Nepoužívejte samotné nosiče ani odřezky prken jako podložku k vyrovnání výškového rozdílu.

Konec terasového prkna musí být podepřený nosičem a k němu také ukotvený, aby se eliminovalo špatné působení váhového zatížení na terasových prknech (ocelové nosníky nejsou povoleny). K eliminaci těchto tlaků se doporučuje použití dvojitého klipu pro ukotvení čtyř terasových prken. Doporučeno je také použití nosičů, které jsou o něco delší než terasová prkna, a po instalaci jejich zaříznutí listovou pilou. Díky tomuto řešení není třeba použít žádné ocelové kotvení.

Pokládka

Konzistentní kvalita prken znamená úsporu času během montáže. Při použití skrytých klipů může být ušetřeno až 50 % času ve srovnání s tradiční montáží. Daleko snazší je montovat plná tvrdá prkna s obrubou než prkna dutá.

Během instalace musí být mezi prkny ponechána spára nejméně 5 mm na šířku a 5 mm na délku pro zajištění prostoru při rozpínání v závislosti na změně teploty a také vzhledem k počasí, tání sněhu a ledu. Klipy automaticky zajistí šířku spáry.

Dále musí být ponechána 15 mm spára na okrajích hraničících se stěnou nebo jinou překážkou (například strom či sloupek). Okraj každého koncového prkna musí být přimontován k nosiči nebo hranolu.

Dokončení montáže

Před konečnou úpravou, kdy byla nainstalována všechna prkna, nakreslete křídou čáru přes převislé okraje prken a kotoučovou pilou tyto přesahy zarovnejte.

Druhá konečná úprava je zakončení pomocí lišty. Krajové profily by měly být namontovány k prknům nebo nosičům nerezovými vruty nejméně 50 mm dlouhými. Při ukládání dvou obrubných profilů ponechte mezi nimi 5 mm mezeru. Stejně tak ponechte 5 mm mezeru mezi krajovým profilem a koncem prkna v případě, že je profil kolmo ukotven k prknu. Vrut musí být použit každých 40 cm (dle velikosti a zátěže lišt) a je požadováno předvrtání děr.

Technické detaily

U teras ovlivňovaných povětrnostními vlivy doporučujeme provádět kontroly stavu a následné čištění 1-2x ročně.

V případě montáže víka/poklopu použijte konstrukční materiál, jako je ocel nebo dřevo. Nepoužívejte nosiče ani terasová prkna. Minimální prostor mezi terasou a poklopem musí být 1 cm.

Nepřipevňujte přímo na terasová prkna poštovní schránky, světla atd. Tyto předměty je vhodné upevnit skz prkna k pevnému podkladu (betonová patka apod.).

U předmětů zabudovaných do terasy, jako pergoly, schránky atd., nezapomeňte na dodržování mezer kolem zabudovaných předmětů.

Máte dotazy?

Kontaktujte nás

Řekli o nás

Vážení, dovolte mi tímto poděkovat za váš klientský přístup ve věci dodání, montáže a následných konzultací týkajících se naší nové terasy. Uvítal jsem vaší flexibilitu a vstřícnost při realizaci, kdy jste reagoval na mé požadavky ohledně dodání víceprvků a průběžných změn, stejně tak i plnění všech sjednaných termínů. Z nové terasy se s rod... Číst dále
Chtěli bychom velice poděkovat firmě ART BAZÉNY za skvělé jednání, rady a doporučení při výběru naší terasy. V dnešní době, kdy je trh nasycen obrovským množstvím nabídek materiálů by bylo pro nás téměř nemožné vybrat ten pravý pro naši terasu. Číst dále

Všechny reference