MojeTerasa
Hlavní partner WoodPlastic
Dnes je 10. dubna 2021, svátek má Darja, pranostika na dnešní den: Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.

Dřevo je ideální palivo. Víte, jak ho připravit a správně skladovat?

Redakce
25. 11. 2020

Ať už vám mají přivézt hotové štěpiny nebo se sami chystáte pustit do zpracování syrových klád, o místu pro uskladnění dřeva na topení byste měli mít jasno předem. Příprava a uskladnění palivového dřeva má několik fází, a pokud je všechny zvládnete provést správně, odměnou vám bude zásoba kvalitního topiva.

Říká se, že palivové dřevo zahřeje dvakrát. Poprvé když ho zpracováváte a podruhé v kamnech. Výhodou dřeva coby paliva je jeho dostupnost, ekologičnost a v porovnání s ostatními alternativami vytápění i nižší cena. Hlavní nevýhodou je pak zdlouhavější a namáhavější proces přípravy, delší doba vysychání dřeva a náročnější požadavky na jeho uskladnění.

Pokud jste se rozhodli nechat si za dům naskládat dvacet kubíků klád z právě mýceného lesa, jste na začátku dlouhé a náročně cesty. Vlhkost čerstvého dřeva může dosahovat podle druhu dřeviny a doby jejího kácení i 60 %. Pro dosažení výhřevnosti dřevní hmoty kolem 14 MJ/kg – což je hodnota udávající kolik energie získáte z dané jednotky paliva – je dobré stáhnout obsah vody alespoň na třetinu.

Základním nástrojem pro zpracování klád je motorovka

Ke zpracování klád budete bezpodmínečně potřebovat řetězovou pilu. Na rozdíl od řehole v podobě každodenní těžby v lese není třeba pro tuhle práci disponovat nějakou super špičkovou technikou se senzory, elektronickým dávkováním paliva nebo vyhřívanou rukojetí. Úplně postačí starší spolehlivý stroj s odpovídajícím výkonem, patřičnou délkou lišty a vaše dovednost správně si nabrousit řetěz.

Postup zpracování dřeva se nabízí dvojí. Buď klády nařežete na metrové kusy, které pak rozštípete hydraulickou štípačkou. (Při opravdu velkých průměrech klád vám bude muset pomoci někdo se štípačkou za traktor.) Tyto kusy pak vyskládáte k vysušení a teprve pak je nařežete okružní pilou na odpovídající rozměry a srovnáte do hranice. Anebo klády rovnou zpracujete na menší špalky, na něž si vystačíte už jen se sekyrou, případně s klínem a kalačem. Výhodou druhého postupu je, že pracujete s menšími a lehčími kusy.

Naštípané dřevo nechte vyschnout alespoň jeden rok

Vysychání rozštípaného dřeva je proces na dlouhé lokte. Klíčem k dobře vyschlému dřevu je jeho uskladnění na správném místě. Dřevo nikdy nesmí ležet přímo na hlíně nebo na trávě. Další důležitá věc: dřevo skladujte kůrou dolů a vždy do prostoru, kde cirkuluje vzduch. Budete-li dřevo skladovat venku, nezakrývejte ho plachtou, sráží se pod ní vlhkost. Naopak, pokud dřevo občas zmokne, nic se neděje. Ideální je vytvořit nad dřevem nějakou primitivní konstrukci a tu zakrýt.

K dosažení požadované 20% vlhkosti správně rozštípaného a uskladněného dřeva je třeba minimálně jednoho roku vysychání, spíše o trochu déle. Záleží i na druhu, respektive tvrdosti dřeva, která má vliv jak na jeho finální výhřevnost, tak na náročnost zpracování. Tvrdé dřevo (buk, dub, akát, ovocné stromy…) se zpracovává lépe než to měkké, které bývá sukovatější (smrk, borovice, jedle, lípa…). A to samozřejmě včetně jeho štípání.

Vysušená polínka skládejte s rozmyslem

Při vyskládávání dřeva do dřevníku myslete na to, že od této chvíle by už palivo mělo být kdykoli snadno dosažitelné. Raději vytvořte více pečlivě zkonstruovaných hranic, respektive řad, které se o sebe nebudou opírat, než jednu obří, neforemnou, věčně se sesouvající hromadu. Pamatujte i na to, aby vám způsob uskladnění umožňoval dřevo z jedné strany plynule odebírat, ale z té druhé časem znovu doplňovat.

Dřevo je úžasný materiál s velkou přidanou hodnotou. I jako palivo má spoustu výhod. Věděli jste, že spálením vysušeného dřeva z jednoho stromu vyprodukujete zhruba jen tolik emisí oxidu uhličitého, kolik ho daná dřevina stačila za svůj život pohltit? Ano, mohli bychom tu teď porovnávat náklady na topení, kalkulovat výhřevnost a řešit další parametry, kvůli nimž si dřevo na topení pořizujeme. Ale pro mnohé z nás je na tom všem stejně nejlepší něco docela jiného. Jsou to ty pradávné zvuky, vůně a blikotání plamenů v krbu.