MojeTerasa
Hlavní partner WoodPlastic
Dnes je 10. dubna 2021, svátek má Darja, pranostika na dnešní den: Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.

Dobrá studna na zahradě, to je opravdová výhra

Redakce
14. 11. 2020

Dříve samozřejmost, dnes výhoda a zítra? Dar z nebes. Řeč je o studnách, o zdroji podzemní vody. Mít možnost používat na zahradě užitkovou vodu z vlastní studny je velké plus. Sucho a nedostatek vody nás ohrožují a nezdá se, že by se na tom mělo něco změnit. Pokud tedy studnu ještě nemáte, lze její vybudování vřele doporučit. A nezapomeňte se o ni dobře starat, vyplatí se to.

Studna je podle zákona stavbou, takže její pořízení se neobejde bez papírování. Budete potřebovat územní rozhodnutí o pořízení studny, stavební povolení a povolení pro odběr vody z vodního díla. Tyto náležitosti by vám měli pomoci vyřídit úředníci na příslušném odboru vaší radnice v rámci společného řízení, během něhož se mohou k vašemu záměru vyjádřit i majitelé okolních studní.

Ještě předtím si však musíte nechat zjistit, zda vůbec a kde se na vašem pozemku zdroj podzemní vody nachází. Přesněji řečeno, je třeba najít takový zdroj, který bude dostatečně vydatný a zároveň dostupný. Podle normy musí být hloubka šachtové studny navržena tak, aby i při nejnižší hladině podzemní vody byl ve studni k dispozici takový sloupec vody, který umožní její čerpání.

Proutek funguje, ale hydrogeolog lépe

Nejstarší metoda používaná k vyhledání pramene je za pomocí proutku. Vědci uskutečnili ve druhé polovině 80. let 20. století pokusy, z nichž vyplynulo, že pokud správně uchopíte poutek, bude vám vždy reagovat na fyzikální anomálie pod zemí. Včetně takových, které mohou signalizovat zdroj vody. Problémem ale je na základě takových signálů určit, v jaké hloubce se případný pramen nachází.

Hydrogeologický průzkum musí na vašem pozemku provést osoba, která je k tomu způsobilá, tedy někdo, kdo má osvědčení o příslušné odbornosti. Takový člověk posoudí váš pozemek, navrhne místo a nejvhodnější způsob, jak by na něm šlo zřídit studnu, doporučí studnařské firmy a odhadne, na kolik vás to asi všechno vyjde. Na základě toho si budete moci ujasnit, zda vám takový podnik dává smysl.

Při čištění je na prvním místě bezpečnost

Péče o studnu se odvíjí od jejího typu, konstrukce a od toho, jak je stará, respektive v jakém je stavu. Studna může být vrtaná nebo hloubená. Vrt bývá levnější, pokud je dobře navržený, tak má menší vliv na okolní studny a má i tu důležitou výhodu, že je u něj možné dobře oddělit tu část, z níž chceme brát vodu od okolní mělké, mnohdy znečištěné vody.

Sanace hloubené studny by měla začínat úpravou a vyspádováním jejího bezprostředního okolí a pak hlavně opravou toho, čemu se odborně říká zhlaví. To je ta část, která vystupuje nad úroveň terénu. Zcela zásadní je dodržovat veškerá bezpečnostní opatření včetně těch, která se týkají odvětrávání. Ve studni by se neměly vyskytovat žádné jedovaté plyny a zároveň by v ní mělo být i u dna dost kyslíku.

Pokud chcete vodu i pít, nezapomeňte na rozbor

Před čištění vodu vyčerpejte kalovým čerpadlem do kanalizace. Poté mechanicky (například rýžákem) očistíte stěny studny a čerpací zařízení a je-li to třeba, stěny opravte. Ze dna odstraňte bláto, nánosy a nečistoty. Stěny studny pak můžete ostříkat vysokotlakým čističem a veškerou vodu ze dna znovu odčerpejte. Na dno umístěte vrstvu štěrku, oblázků či mramorovou drť.

Poté nechte do studny opakovaně natéct vodu a několikrát ji vyčerpejte, dokud nebude čirá. Pokud máte v úmyslu používat vodu i k pití, musíte ji dezinfikovat, například savem, sagenem, chloraminem B… Dezinfekce by se měla provádět minimálně jednou za tři roky. Dva či lépe tři dny po dezinfikování už lze vodu používat coby užitkovou. Zhruba měsíc po sanaci studny si nechte provést rozbor vody.