MojeTerasa
Hlavní partner WoodPlastic
Dnes je 10. dubna 2021, svátek má Darja, pranostika na dnešní den: Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.

Adventní věnec vlastní výroby je vždycky ten nejkrásnější

Redakce
22. 11. 2020

Adventní svátky jsou za dveřmi a s nimi i ten správný čas opatřit si vhodnou výzdobu. Tím nejklasičtějším atributem, který tradičně charakterizuje období, během něhož očekáváme příchod Vánoc, je adventní věnec. Ten tvoří v našich končinách, respektive v rámci učení křesťanské církve pomůcku k odpočítávání posledních čtyř týdnů adventu, doby, která zbývá do narození Krista.

Tradici, tak jak ji dnes známe, založil až v roce 1839 německý protestantský teolog Johann Hinrich Wichern, jenž chtěl před Vánocemi potěšit sirotky, které v Hamburku učil. Tehdy vyrobil v den svatého Ondřeje předchůdce všech dnešních adventních věnců, a to z dřevěného kola od vozu, které osadil 23 svícemi a zavěsil ho pod strop. Už dávno předtím sice lidé vytvářeli ozdobné věnce z rostlin a zdobili je svíčkami, ale ty ještě neměly takový význam, jaký dnes přisuzujeme právě adventním věncům.

Každá ze čtyř svící na adventním věnci nese určitou symboliku. Existují pravidla určující barvu svící a pořadí, v jakém je rozžínat. S první svící, zapalovanou o železné neděli, se pojí naděje. Druhou zapalujeme o bronzové neděli a odkazuje na mír. O stříbrné neděli zapalujeme třetí svíci, která symbolizuje přátelství a ta čtvrtá, určená pro rozzáření zlaté neděle, nese poselství agapé, křesťanské lásky. Svíce by se měly zapalovat proti směru hodinových ručiček. Doprostřed věnce lze přidat ještě pátou svící bílé barvy, symbolizující samotného Krista. Ta se zapaluje až na Štědrý večer.

Tvoření s dětmi je nejkrásnější

Symbolika adventních věnců je mimořádně bohatá a sahá až ke staré židovské tradici zvané Chanuka (vysvěcení) či jinak také Svátek světel. Chanuka, jejíž původ by měl odkazovat daleko před počátek našeho letopočtu, se slaví podle židovského kalendáře vždy počínaje 25. dnem měsíce kislev, což může zahrnovat období od konce listopadu až do konce prosince. Svátek trvá osm dní, během nichž Židé postupně rozsvěcují vždy večer jednu svíčku na osmiramenném svícnu. Na něm je ještě devátá svíčka nazývaná „sluha“. Jejím účelem je posloužit coby prostředník k zapalování zasvěcených chanukových svící dosud nezasvěceným světlem.

Podoby adventních věnců se v průběhu staletí měnily. Klasický adventní věnec nejčastěji využívá přírodní materiály, má kruhový tvar, je ozdoben chvojím a osazen nejčastěji čtyřmi svícemi. Fantazii se však meze nekladou, a proto se dnes lze setkat i s výrobky výrazně jiných, často až extravagantních tvarů a neobvyklých materiálů.

Jestliže nejste zrovna příznivci domácích výrobků, můžete si pořídit profesionálně zhotovený adventní věnec, který lze zakoupit kdykoli od druhé poloviny listopadu v zahradnictví či květinářství. Výběr bývá vskutku bohatý, a to jak co se týče velikosti věnce, jeho tvaru, tak i nápaditosti výzdoby. Pravdou ovšem je, že vkusný, bohatě zdobený a kvalitně zhotovený adventní věnec také samozřejmě něco stojí.

Pokud jste však alespoň trochu manuálně zruční, máte estetické cítění a nějaký ten volný čas navíc, není nic snazšího než se pokusit vyrobit si věnec vlastní. Můžete k tomu přizvat i děti, pro které to bude prima zábava. Základem každého adventního věnce je slaměný korpus. Jeho pořízení není nijak náročné ani nákladné. Ideální rozměry jsou zhruba od 20 do 40 cm, ale lze sehnat i větší.

Přírodní materiály nikdy nezklamou

Dalšími pomůckami a součástmi, které budete potřebovat, jsou kovové bodce, svíčky, zahradnický drát, tavnou pistoli (ale jde to i bez ní) a hlavně chvojí. Přesněji husté větvičky jehličnatých stromů (jedle, smrk, tis, cypřiše, túje…). Zajímavé je i použití větví, resp. listů zimostráze nebo mahonu. Důležité je, aby spolu použité materiály a další části výzdoby korespondovaly.

To platí jak o celkovém pojetí adventního věnce (moderní vs tradiční), tak především o použitých barvách svící, stuh a dalších ozdob. Svíce většinou tvoří dominantu věnce, proto si na jejich výběru dejte záležet. Jako další výzdobu můžete vedle stuh použít i borové šišky, sušené plátky pomeranče, citrónu nebo jablka, trsy jeřabin, svazečky skořicové kůry, skořápky ořechů a podobně.

Postup výroby věnce je velice jednoduchý. Položte před sebe slaměný korpus a větvičky, které postupně jednu po druhé zastřihněte tak, abyste je mohli za pomoci připraveného drátu přivázat kolem korpusu. Ten by měl být větvičkami zcela zakrytý, případně ho mohou i trochu přesahovat, vypadá to pak přirozeněji.

Na ozdobách nesejde, důležitý je vkus

Poté, co se vám úspěšně podařilo vytvořit ze slaměného korpusu krásný zelený kruh, zapíchněte do něj v pravidelných odstupech čtyři bodce na umístění svící. Následně použijte tavnou pistoli (nebo opět zahradnický drát) a připevněte na věnec zbylé ozdoby. I tady platí, že méně může být více, jde spíše o hezký dojem než o množství použitého materiálu.

Někdo má raději věnec osazený především přírodními materiály, jinému zase vyhovuje více barevných stuh, řetězů, kouliček, zvonečků a dalších malých ozdůbek především z plastu. At už patříte k těm nebo oněm, je zřejmé, že zapálení první svíce adventního věnce vlastní výroby bude mít úplně jinou atmosféru, než kdybyste si ho přinesli v tašce z obchodu.